Ga naar hoofdinhoud

Adverteren op Sociale Media
LinkedIn Ads, Facebook - en Instagram Ads - YouTube Ads

De zoektocht van patiënten & klanten naar uw aanbod begint online

We vertellen u niets nieuws als we zeggen dat mensen via Google en Sociale Media op zoek gaan naar informatie, oplossingen en ervaringen. Dat geldt in toenemende mate ook voor health & wellbeing. Het is al jaren niet meer zo dat alleen een arts bepaalt welke keuzes mensen maken als het gaat om zorg producten, behandelingen of door coaching of therapeut. En dat vraagt om een aanpak waarin niet alleen de verwijzers maar ook de health & wellbeing eindgebruiker centraal staat.

Adverteren op Sociale Media: grip op online groei!

Wij helpen u Social Media Ads effectief in te zetten zodat u uw groei kunt realiseren en daarbij nóg meer mensen kunt helpen met uw health en wellbeing producten of diensten.

Meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

 

Search & Social Diagnose

Om ervoor te zorgen dat uw organisatie nog meer mensen kan helpen (en uw omzet daarmee groeit) is het van belang dat we als eerste een goed inzicht krijgen in de behoeften van uw doelgroep. Waar zitten de (soms letterlijke-) pijnpunten? Op welke Social Media kanalen zijn ze actief? Welke keuzes kunnen ze maken? Kortom, we gaan altijd van start met een online Search & Social diagnose.

Online marketing behandelplan

Op basis van de diagnose komen we tot een concreet maar flexibel behandelplan. Waar nodig sturen we het plan bij op basis van testen. Resultaat staat hierbij voorop. We versterken uw positie als dé autoriteit in uw markt en verhogen de omzet dankzij meer klanten of patiënten.

Healthy Online Marketing Habits

Wij geloven niet in wonderpillen. Zoals gezondheid blijven om gezonde gewoontes vraagt, geldt dat voor online marketing ook. Wij helpen u gezonde marketing gewoontes te ontwikkelen zodat u structureel kunt groeien. Dat betekent dat we gaan helpen met het structureel ‘slim’ inzetten van content. Mocht de uitvoering door capaciteit een probleem zijn? Dan kunnen we u helpen met content management (creatie & publiceren van berichten) en het monitoren van hoe uw doelgroep op uw uitingen reageert en hier actie op te nemen waar nodig. Om het zo eenvoudig mogelijk te maken Healthy Marketing Habits te ontwikkelen en vol te houden, kijken we welke marketing activiteiten we kunnen automatiseren (marketing automation). Zo zorgen we ervoor dat uw organisatie effectief en schaalbaar kan groeien.

Uw patiënt of klant zoekt naar oplossingen en ervaringen op Google en Sociale Media. Het al jaren niet meer zo dat alleen een arts bepaalt welke keuzes mensen maken als het gaat om zorg producten, behandelingen of coaching. En Nederland loopt als het om Health en Wellbeing gaat echt voorop als het om online de juiste informatie vinden. Wij helpen u Search & Social effectief in te zetten zodat u uw groei kunt realiseren en daarbij nóg meer mensen kunt helpen met uw health en wellbeing producten of diensten.